Idrettspolitikk.no

Idrettspolitikk.no skal dekke alle former for idrettspolitikk. Mottoet er «Nærgående. Avslørende. Opplysende.» 

Nettavisen skal være tett på de idrettspolitiske beslutningene og har som mål å avsløre spillet i kulissene og opplyse om små og store idrettspolitiske begivenheter. Både i Norge og i utlandet.

Ansvarlig redaktør: Andreas Selliaas

www.idrettspolitikk.no